жеті атасын билмеген жетесиз (халық аузынан)

    Айтжан

    Мақсұт