жеті атасын билмеген жетесиз (халық аузынан)

    Досалы

    Нұрлан