жеті атасын билмеген жетесиз (халық аузынан)

    Доскожа

    Шыңғыс