жеті атасын билмеген жетесиз (халық аузынан)

  Қамбар

  Сәкен

  Бекен

  Әлкен

  Нүркен

  Нұриден