жеті атасын билмеген жетесиз (халық аузынан)

    Өскенбай

    Сейдалы

    Айтжан