жеті атасын билмеген жетесиз (халық аузынан)

    Заманбек

    Сабырбек

    Мират